ÅRSMØTE 27. APRIL 2021

Dato: Tirsdag 27 april 2021 

Tid: 20:00 

Sted: Digitalt ( link blir sendt ut ca 1 uke før møtet)

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest den 10 april . Sakene kan sendes til: klubb@erud.no 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene senest 20 april og vi vil  sende alle dokumenter på mail og legge de ut på hjemmesiden.  

Digital innkalling med link til møtet sendes ut ca 20 april. For de medlemmer som ikke har mulighet til å være med på digitale møter men allikevel ønsker å delta på  årsmøtet, vennligst ta kontakt med oss (klubb@erud.no) så kan det hende vi klarer å løse dette. 

Alle medlemmer er velkommen til årsmøtet, men for å ha stemmerett må du ha fylt 15 år og ha betalt  medlemskontingenten for 2021.  

Vel møtt alle sammen! 

Hilsen oss i Styret