STALLER MED TILKNYTNING TIL KLUBBEN

Våre medlemmer har primært tilknytning til staller i Oslo og Viken området.